Wekelijks Woord door Paul Tripp


Ik ellendig mens


“Ik ontdek dus deze wet in mij: dat, als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?’’ (Romeinen 7:21-24)

Ik besta uit tegenstrijdigheden; ik wil het niet zijn, maar ik ben het wel.
Ik preek een Evangelie van vrede, maar mijn leven wordt niet altijd aangedreven door vrede.
Ik spreek over een Jezus die alleen de ziel volledig kan bevredigen, maar ik ben vaak niet tevreden.
Ik vier een theologie van wonderbaarlijke genade, maar ik reageer vaak in schande.
En als ik erin rust dat God de controle heeft, waarom probeer ik het dan zelf in handen te krijgen? Zelfs in de momenten wanneer ik denk dat ik voorbereid ben, doe ik uiteindelijk toch wat ik niet wilde doen.    

Irritatie
Ongeduld
Jaloezie
Ontevredenheid
Kwaadspreken
Woede
Zelf-gerichtheid

Dit zijn niet de vruchten van het nieuwe leven, dit is niet de weg van genade. 

Er is dus een wet die binnenin mij aan het werk is. Als ik eruit stap met een verlangen om goed te doen, zal het kwaad me volgen waar ik ook naartoe ga. Er is een oorlog die binnenin mij woedt; tussen een verlangen naar het goede en de zonde. Er zijn tijden wanneer ik me als een gevangene voel, die tegen zijn wil wordt vastgehouden.

Ik was het niet van plan om boos te worden in de supermarkt, maar die kerel maakte me gek. Ik was het niet van plan om ontevreden te zijn, maar het omhulde me gewoon in de stilte van de auto. Het was niet de bedoeling dat die discussie in een ruzie zou uitlopen, maar dat gebeurde wel. 

Ik ben dankbaar voor Gods genade, maar er is elke dag weer bewijs dat ik nog steeds hulp nodig heb. Die strijd binnenin mij kan niet opgelost worden door: 

Theologie
Strategieën
Principes
Technieken
Plannen
Voorbereidingen
Handige tips
Hoofdlijnen

Ik ben vernederd door de oorlog die ik niet kan winnen.
Ik ben bedroefd door de verlangens die ik niet kan overwinnen.
Ik ben geconfronteerd met acties die ik niet kan verontschuldigen.
En ik ben gekomen om te belijden dat wat ik echt nodig heb is redding.  

Heb medelijden met mij, o God,
Volgens Uw onfeilbare liefde
Volgens Uw grote medeleven Wis mijn overtredingen uit.
Was al mijn ongerechtigheden weg
En reinig mij van mijn zonde.
Want ik ken mijn overtredingen
En mijn zonde ligt altijd voor me.
Ik omhels de redding die alleen in U kan worden gevonden. 

‘’Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere!’’ (Romeinen 7:25)

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Waar ervaar jij, op dit moment, geestelijke tegenstrijdigheden in jouw leven?

2. Hoe reageer je als deze tegenstrijdigheden steeds weer opnieuw aan de oppervlakte komen in je leven? Neig je ernaar om: A) Op te geven in hopeloze ontmoediging en te stoppen met het vechten tegen de zonde; B) Het voor jezelf goed te praten en de schuld naar iets of iemand anders te schuiven; C) Je te verbergen en om in paniek te raken in moedeloos makende schuld en schaamte.

3. In plaats van die reacties, denk na over die Ene die zo consequent was, dat jij zelfs in je grootste momenten van tegenstrijdigheid geaccepteerd en vergeven kon worden.

4. Hoe kan je anderen helpen om aan de genade die ons gegeven is vast te houden en te vieren, de genade die groter en krachtiger is dan welke zonde dan ook die ons gevangen houdt?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.