Wekelijks Woord door Paul Tripp


Angst om in het openbaar te spreken


Ben je bang om in het openbaar te spreken? Hoe zou je erop reageren als iemand je vroeg om over de bijbel te vertellen en je geloof te delen met anderen? 

Veel van ons zouden al last krijgen van zweethandjes als ze gevraagd werden om een simpele mededeling te doen tijdens de kerkdienst, laat staan om in enige hoedanigheid te onderwijzen. Wellicht is het onze algemene angst om in het openbaar te spreken die de angst stimuleert, of misschien voel je je niet zo bijbels onderlegd als je zou moeten zijn. 

Maar hoe oncomfortabel je je ook voelt voor een publiek, of hoe weinig je geleerd bent in de Bijbel, het is Gods bedoeling dat je één van zijn onderwijzers bent. 

Het klopt dat God bepaalde mensen apart zet om openbaar te onderwijzen in de kerk. Hij geeft hen de gaven en genade die nodig zijn om de dingen te doen, waar Hij ze voor heeft geroepen om te doen. Maar de geplande prediking van het Woord in het lichaam van Christus is slecht één aspect van de onderwijzingsbediening in de kerk.

De apostel Paul geeft ons allemaal een instructie in Kolossenzen 3:16 om ‘’Het woord van Christus in rijke mate in u te laten wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht.’’ Paulus heeft het, in deze context, over de veelvoud aan mogelijkheden tot bediening in het alledaagse leven, die God aan ieder van zijn kinderen geeft. (Deze tekst is niet geadresseerd aan theologiestudenten, of voorgangers of oudsten. Aan het begin van het hoofdstuk begint Paulus met, ‘’Als u nu bent opgestaan met Christus…’’ Dat zijn wij allemaal, elke Christen, ongeacht roeping of locatie.)

Maar hoe zien deze mogelijkheden tot bediening in het alledaagse leven er dan uit? David deelt er één in Psalm 51:15: ‘’Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.’’

Dit soort onderwijs vereist niet dat we een uitgebreide theologie van genade uiteenzetten. De meeste van ons zouden er niet voor gekwalificeerd zijn om dat te doen. In plaats daarvan vraagt dit soort onderwijs ons om onze verhalen van redding en verandering te delen met anderen. 

Deze één-op-één, informele bediening, is niet het onderwijzen van mensen over genade. In plaats daarvan deel ik mijn ervaring van genade. Mensen leren, niet omdat ik het woordenboek heb opengedaan en een lezing heb gegeven, maar omdat ik ze de video heb laten zien van genade die aan het werk is in mijn eigen leven. 

Wat ons kwalificeert om te onderwijzen in de persoonlijke bediening van het alledaagse leven is de genade die we hebben ontvangen in onze eigen momenten van nood. Door bereid te zijn mijn eigen verhaal te delen, ben ik een gereedschap van de transformerende genade in hun leven. 

Het zou kunnen dat je nooit een voorganger, leider van een kring, Zondagsschoolleraar, of zendeling zal worden. Maar je zult altijd worden geroepen tot een leven van dagelijks zichtbaar Evangelie. God wil dat je klaar bent, bereid en wachtend om je dankbaarheid voor de genade die je hebt ontvangen te delen met iemand die het net zo hard nodig heeft als jij.  

Zul je een goede rentmeester zijn van je verhaal van genade?

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Welke stappen kun je nemen om meer bijbels onderlegd en theologisch geïnformeerd te worden?

2. Wat zijn enkele andere gebieden in je leven die concurreren met – of die meer je prioriteit hebben dan- een student van het Woord van God zijn?

3. Heb je erover nagedacht hoe je je verhaal kan vertellen op een manier die God en zijn genade voorop plaatst? Neem wat tijd om te bedenken hoe je je verhaal met anderen kan delen, zowel over hoe God je heeft gered als hoe hij je elke dag weer transformeert.

4. Wat zijn enkele obstakels die je onwillend of nerveus maken om eerlijk te vertellen over hoe erg je een persoon was (en nog steeds bent) die redding nodig heeft? Hoe kan je tegen die trots of angst strijden door het Evangelie tegen jezelf te prediken?

5. Wie woont er dichtbij jou die baat zou kunnen hebben bij jouw verhaal van genade? Welke stappen kan je deze week zetten om hun te ontmoeten en te beginnen met het delen van je verhaal, terwijl je ook meer naar hun verhaal vraagt?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.