Wekelijks Woord door Paul Tripp


Twee vragen die alles veranderen


In het middelpunt van elke filosofie of religie staan deze twee vragen, vragen die alles veranderen:

1. Wat is het grootste, steeds aanhoudende, probleem van de mensheid?
2. Hoe wordt dit probleem ooit opgelost? 

De Christelijke wereldvisie is heel duidelijk en simpel over de eerste: het antwoord is de zonde. 

De Bijbel geeft ons aanwijzingen om in onszelf te kijken voor het probleem, en niet buiten ons. De Schrift beschrijft en legt de chaos vast die ontstaat wanneer we onze kleine claustrofobische koninkrijkjes proberen op te zetten, in plaats van te leven voor Gods Koninkrijk. 

Het meest opvallende dat het Woord van God van elk van ons vraagt is om te accepteren dat, op de meest praktische niveaus, de zonde onze gedachtes, verlangens, keuzes, acties en woorden verstoort. 

En er ligt absoluut niets binnen ons vermogen om dit probleem op te lossen. 

Tegelijkertijd presenteert diezelfde Bijbel ons het verhaal dat er hoop en hulp te vinden is. Het erkennen van de zonde klinkt als een doodstraf, maar dat is het niet. We kunnen ons grootste probleem niet oplossen, maar er is een plek waar de oplossing gevonden kan worden. 

De enige hoop voor zondaren is goddelijke vergeving. Om het nog krachtiger bij te zetten, de enige hoop voor zondaren is dat die Ene, Die de leiding over het universum heeft, een God van vergeving is.

De ‘’bottom line’’ is dit: als God niet wil vergeven zijn we verloren. Maar Hij wil!

Het verhaal dat zijn weg door de bladzijden van de Bijbel heen vindt is een verhaal van Gods actieve gewilligheid om te vergeven. Hij beheerst de krachten van de natuur en bestuurd de menselijke geschiedenis om het universum naar het punt te brengen, waarop de Laatste Priester – het Offerlam, de Messias, de Heere Jezus Christus – naar de aarde komt, een perfect leven leidt, en Zichzelf geeft als een offer voor onze zonden. 

Dit alles is gedaan zodat ons meest diepgaande probleem -zonde- zijn enige oplossing zou vinden -vergeving- zonder dat God Zijn karakter, Zijn plan, of Zijn wet op welke manier dan ook in gevaar brengt. 

De inhoud van de Bijbel is het slechtste nieuws (je bent een zondaar) en het beste nieuws (God is gewillig om te vergeven). Het is alleen wanneer je bereid bent om het slechtste toe te geven dat je jezelf opent voor wat het beste is.

Dit alles betekent dat jij en ik niet hoeven te leven in ontkenning en ontwijking. We hoeven onszelf niet voor de gek te houden door allerlei excuses te verzinnen. We hoeven onszelf niet te geven aan systemen van boetedoening en zelfverzoening. We hoeven niet onze beschuldigende vinger naar anderen te wijzen. We hoeven niet te proberen om op onze manier in een goed blaadje bij God te komen. 

Integendeel, we kunnen steeds weer opnieuw naar Hem komen zoals we zijn -gebrekkig, gebroken, en smerig- en weten dat Hij nooit iemand in de steek zal laten die naar Hem komt en zegt, ‘’Ik heb gezondigd; wilt U mij niet in Uw genade vergeving schenken?”  

Er is geen zonde te groot, er is geen daad te gruwelijk, en er is geen persoon voorbij de hoop. Er is geen eis van leeftijd, geslacht, etniciteit, locatie, of positie. Het aanbod is open en vrij. 

Hij vraagt maar een ding: dat jij je zonde toegeeft en zoekt naar wat alleen in Hem gevonden kan worden – vergeving. 

Sta op, mijn ziel, sta op
Ik hou van de woorden van de klassieke hymn, ‘’Sta Op, Mijn Ziel, Sta Op’’ (Arise, My Soul, Arise) van Charles Wesley. Neem een paar extra momenten om vandaag door deze verzen heen te gaan:

‘’Sta op, mijn ziel, sta op; schudt je schuldige angsten van je af;
Het bloedende offer verschijnt in mijn plaats:
Voor de troon staat mijn zekerheid,…
Mijn naam staat geschreven op Zijn handen. 

Hij leeft altijd boven, om voor mij te bemiddelen;
Zijn alles-verlossende liefde, Zijn kostbare bloed, om te pleiten:
Zijn bloed verzoende voor heel onze mensheid,…
En besprenkeld nu de troon van genade  

Vijf bloedende wonden draagt Hij; gekregen op Golgotha;
Ze bidden krachtige gebeden; ze pleiten sterk voor mij:
‘’Vergeef hem, O vergeef,’’ roepen ze uit,…
‘’Laat die losgekochte zondaar niet sterven!’’

De Vader hoort Hem bidden, Zijn dierbare Gezalfde;
Hij kan zich niet afwenden van de aanwezigheid van Zijn Zoon
Zijn Geest antwoordt op het bloed,…
En vertelt me dat ik een kind van God ben.

Mijn God is verzoend; Ik hoor Zijn vergevende stem;
Hij bezit mij als Zijn kind; Ik kan niet langer bang zijn:
Met vertrouwen kom ik nu dichterbij…
En roep ‘’Vader, Abba, Vader’’

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 

 


Verwerkingsvragen

1. Wat zouden andere antwoorden kunnen zijn op de vraag, ‘’Wat is het grootste, aanhoudende probleem van de mensheid?’’ die de cultuur je probeert wijs te maken, en waarin je geneigd bent om te geloven?

2. Wat zijn enkele andere ‘’redders’’ die we in het leven zoeken? Dat is, waar (los van het Evangelie) zijn we geneigd om naar te zoeken voor hulp en hoop?

3. Waarom is het zo moeilijk om toe te geven dat we een diepgaand moreel probleem hebben dat we niet op kunnen lossen? Hoe heb je geprobeerd om je eigen rechtvaardigheid deze week te verdedigen?

4. Welke vrijheid en vreugde heb je in het verleden gevonden toen je in de genade van Christus alleen rustte? Waar is het nodig dat je meer van deze vrijheid ervaart om verder te gaan?

 

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.