Wekelijks Woord door Paul Tripp


Preek, nodig uit en bedankt


We leven in een gebroken wereld. Is het je al opgevallen? 

  • Eten bederft
  • Roddel vernietigt reputaties
  • Bitterheid groeit als een gezwel
  • Regeringen zijn corrupt
  • Lust en hebzucht beheersen harten
  • Mensen stelen en veroorzaken geweld
  • Echtgenoten handelen hatelijk tegenover degene die ze gezworen hebben lief te hebben 
  • Kinderen worden misbruikt in plaats van beschermd 
  • Drugs maakt verslaaft en vernielt
  • Mensen sterven langzaam aan honger of een plotselinge ziekte

De lijst zou alsmaar verder kunnen gaan. Ontmoedigt dit je? Maakt het je angstig? 

God geeft ons alles wat we nodig hebben om met realistische verwachtingen en krachtige hoop te leven. Ons bestaan in deze gebroken wereld hoeft niet vol te zijn van schrik, angst, of paniek. We kunnen voorspoedig zijn in geloof, kalmte, en vertrouwen. 

Hoe, praktisch? Hier zijn 3 stappen die je dagelijks kunt nemen:

1. Preek
Je bent altijd een evangelie tegen jezelf aan het preken. Wanneer je moeilijkheden tegenkomt, preek dan het evangelie van de grenzeloze, eeuwige, en onwrikbare liefde van God tegen jezelf. Wanneer je je in de steek gelaten en alleen voelt is het van vitaal belang dat je de theologie van de aanwezigheid van de Heer tegen jezelf preekt. Wanneer je lijdt, is het nodig om jezelf aan de waarheden die de Bijbel beschrijft te herinneren. 

Slechte theologie, of valse theologie, zullen je ervaring in een gebroken wereld compliceren en verslechteren. Streef ernaar om je ziel te vullen met de wijsheid, leiding, en troost die alleen het Woord van God kan geven. 

2. Nodig uit
Hoewel het waar is dat je sterke individuele invloed op jezelf kunt uitoefenen, is het probleem dat het soms moeilijk is om tegen jezelf te preken wat je moet horen. Dus heb je in je leven, naast je eigen stem, ook stemmen van anderen nodig. 

Je hebt het nodig om wijze en liefdevolle mensen uit te nodigen, die jouw gesprek met jezelf afluisteren en onderbreken, door in hun woorden te voorzien in de dingen die je niet tegen jezelf zou kunnen zeggen. En voel je niet aangevallen als ze het niet met jouw beoordelingen eens zijn; je hebt deze alternatieve stemmen nodig!

Toen ik in het ziekenhuis lag te lijden en twijfel en angst mijn theologie binnendrongen, zei mijn vrouw Luella tegen mij, ‘’Paul, je weet dat dat niet waar is!’’ Ze zei deze dingen niet om mijn gevoelens te kwetsen, maar om me te geven wat ik mezelf op die momenten niet kon geven. 

Dat is op zichzelf een zoete genade uit de hand van God!

3. Bedank
Er is geen krachtiger instrument tegen de slopende angst of twijfel dan dankbaarheid. Het is precies op het moment dat je in de verleiding komt om te denken dat je niet gezegend bent, dat het tellen van je zegeningen het belangrijkste is. 

Hoe pijnlijk je ervaring in deze gebroken wereld ook is, er zijn zegeningen te vinden. Kijk naar het spoor achter je en wat er nu om je heen gebeurt als bewijs dat God goed en je vertrouwen waard is. Een dankbaar hart is de beste verdediging tegen een twijfelend en angstig hart. 

Eén van de eenvoudigste mogelijkheden is doen wat de oude hymne zegt:

Tel je vele zegeningen, noem ze een voor een
En het zal je verbazen wat de Heer heeft gedaan

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Hoe heb jij persoonlijk de realiteit van het leven in een gebroken wereld ervaren?

2. Toen het ongewenste en onverwachte recent op je deur klopte, welk evangelie preekte je toen tegen jezelf? Hoe reageerde je ziel hierop?

3. Wie heb jij recent uitgenodigd om je gesprek met jezelf te onderbreken? Hoe kan je deze week stappen nemen om jezelf te omringen met een gemeenschap van waarheidssprekers?

4. Heb je vandaag de tijd genomen om de vele, vele zegeningen langs te gaan die je toebehoren als een kind van God? Noem er nu een paar.

5. Wie ken je bij jou in de buurt die bemoediging met het evangelie nodig heeft? Hoe ga je hen deze week bereiken en voorzien van de rijke, praktische theologie die hun ziel nodig heeft?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.