Wekelijks Woord door Paul Tripp


De bestemmingshermeneutiek


Wat is in hemelsnaam een hermeneutiek?

Je kent deze term misschien als je lessen op een seminarium volgt of als je Bijbel bestudeert aan de hand van commentaren. 

Toch is hermeneutiek niet alleen een discipline die voor het academische Christendom moet worden gereserveerd. Nee, hermeneutiek is iets dat we allemaal gebruiken in onze dagelijkse wandel met God.

Dus, wat is in hemelsnaam een hermeneutiek? In één woord: interpretatie. 

Hermeneutiek is de wetenschap van interpretatie. Wij hebben allemaal onze persoonlijke hermeneutiek; dat wil zeggen, onze specifieke manier om het leven te begrijpen. 

Het belangrijkste is dat onze hermeneutiek richting en motivatie geeft aan ons gedrag. Als ik bijvoorbeeld geloofde dat het bereiken van X tot geluk leidt, dan zou ik X nastreven. Als ik zou concluderen dat het consumeren van Y tot kanker leidt, dan zou ik Y vermijden. 

In Psalm 73 ontdekken we dat de schrijver Asaf een defecte hermeneutiek heeft. Het is een disfunctioneel perspectief dat ook jij en ik soms met ons meedragen. 

Overal waar Asaf keek, leek het alsof de slechteriken het aan het winnen waren. De arrogante, trotse en wetteloze leek het allemaal zo voorspoedig te gaan: ze leefden met rijkdom, gezondheid, plezier en gemak. 

Het klopte niet. Hoe kan een rechtvaardige en heilige God de goddelozen laten bloeien en de rechtvaardigen laten lijden? Asaf begon zich af te vragen of het wel de moeite waard was om de Heere te gehoorzamen. Hij werd zo verbitterd dat hij voor hem als een beest was (lees de hele Psalm, maar let vooral op de verzen 21-22).

Toch maakt Asaf een verwoestende interpretatiefout – een fout die jij en ik ook geneigd zijn te maken. Zijn hermeneutiek van het dagelijkse leven kende geen bestemming. 

Zonder eeuwigheid zou Asaf gelijk hebben gehad. Als onze huidige, fysieke wereld alles is wat we hebben, dan zou het leven moeten gaan over wat we kunnen ervaren, verwerven en genieten in het hier en nu. 

Als dit leven alles is wat er is, dan zou je van een goede God verwachten dat Hij diegenen die Hem volgen onmiddellijk en duidelijk zou zegenen en diegenen vervloeken die Hem bespotten. 

Maar dit leven is niet alles wat er is. Dus, jij en ik moeten leven met een voorbereidingsmentaliteit- en met een hermeneutiek van bestemming.

Je kunt persoonlijk lijden en maatschappelijke gebrokenheid niet interpreteren zonder te bedenken dat God niet tevreden is met de wereld zoals die is. De Schepper – Die deze wereld heeft gemaakt en alles erin regeert en Die de definitie is van goedheid, wijsheid, liefde en waarheid – heeft beloofd om ooit alle dingen nieuw te maken. 

Jouw hermeneutiek van alledag moet ook dit essentiële perspectief bevatten: deze gevallen wereld is bedoeld om ons naar het einde van onszelf te brengen. Het zal ons voorbij onze autonomie en zelfvoorzienigheid brengen. Het zal ons voorbij onze gerechtigheid, kracht en wijsheid duwen.

Waarom zou God ons toestaan in deze wereld gefrustreerd te raken? Waarom zou Hij ons hier kreunend achterlaten? Omdat Hij ons daarin vormt en voorbereidt op eeuwige glorie. 

Deze gebroken wereld was nooit bedoeld als ons paradijs – het is een voorbereiding op onze eeuwige bestemming. 

Dus als je vandaag rondkijkt en gelooft dat degenen die God uitdagen zegen ervaren, pas dan je bestemmingshermeneutiek toe en kijk nog eens. 

Als je denkt dat God je is vergeten door je frustratie en lijden te laten doormaken, keer dan terug naar je voorbereidingsmentaliteit en denk nog eens opnieuw na. 

Genade heeft je iets beters gegeven dan dat wat zij nu ervaren. Genade heeft je de eeuwigheid gegeven – een bestemming die zo glorieus is dat de meest welsprekende woorden op een pagina er geen recht aan kunnen doen. 

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Overweeg je wel eens hoe vaak je elke dag aan het interpreteren bent? Of ga je door het leven zonder al te veel te reflecteren?

2. Waarom is het nuttig om jouw hermeneutiek van alledag regelmatig te beoordelen? Hoe zou jouw interpretatie van het leven jouw gedrag veranderen? Pas dit ten minste toe op een specifiek voorbeeld. 

3. Kijk naar het bewijs van je dagelijkse leven: wat streef je na en wat vermijd je? Hoe leidt jouw interpretatie van X en Y tot dit gedrag?

4. Op welke manieren heb jij de laatste tijd de ‘’bestemmingshermeneutiek’’ in het dagelijkse leven verwaarloosd? Welke verlangens, woorden en acties zijn hieruit voortgekomen?

5. Hoe kun je deze week deze gebroken wereld zien als voorbereiding op een eindbestemming? Hoe zal dat geestelijk gezien nuttig voor je zijn?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.