Wekelijks Woord door Paul Tripp


Glorie botst met tragedie


Het is makkelijk om te vergeten.

Met al de felle lichtjes, de vrolijke muziek, de glimmende versieringen, de lekkernijen en de familiebijeenkomsten vergeten we hoe de gebeurtenis er echt uitzag, tijdens die eerste Kerst. 

Glorie botste met tragedie

Onvoorstelbare glorie, in de vorm van een baby, kwam op aarde. De engelen kondigden letterlijk zijn geboorte aan; ga niet voorbij aan het verbijsterende karakter van dit hemelse incident. God werd vlees en de hoop voor het universum was geboren. 

Maar tegelijkertijd was Koning Herodes, doodsbang voor zijn politieke macht, een slachting onder talloze baby’s aan het opzetten. 

Viering botste met rouw. Leven botste met dood. Zaligmaking botste met verdorvenheid. 

Glorie botste met tragedie. 

Dat is een samenvatting van de Bijbel. De glorie van Gods aanwezigheid, de glorie van zijn beloften en de glorie van zijn genade botsten met de tragedie van de zonde. 

En waar zien we de wrede climax van de botsing tussen glorie en tragedie? Aan het Kruis. 

Terwijl ik elke ochtend mijn drie tweets aan het samenstellen ben en naar onze kerstboom kijk, kan ik het niet helpen om te herinneren dat dit niet de kerstboom is waar Kerst om gaat. Kerst gaat over de boom op Golgotha. 

Aan die boom botste het glorieuze plan van God- het aanbieden van vergeving, redding en transformatie- met onbeschrijfelijke tragedie. De enige perfecte mens die ooit geleefd heeft zou een onrechtvaardige en wrede dood lijden. 

Als je je onbewust was van Gods plan zou je aan het voet van het Kruis staan en denken dat Golgotha de ergste tragedie ooit was. Maar hier is de glorie van het Kerstverhaal: het ergste wat ooit is gebeurd was het beste dat ooit kon gebeuren. 

Terwijl we bij onze mooi versierde kerstbomen zitten en het heerlijke voedsel van de viering eten, moeten we onszelf niet de horror en de wreedheid aan het begin en het einde van het Kerstverhaal laten vergeten. Dit verhaal begint met een vreselijke slachting van kinderen en eindigt met de wrede moord op de Zoon van God. 

De slachting laat zien hoe erg de aarde genade nodig heeft. De moord is het moment waarop die genade is gegeven. 

Kijk in de stal en zie de Ene die kwam om te sterven. Hoor het zingen van de engelen en onthoudt dat de dood de enige manier zou zijn waarop vrede gegeven kon worden. Kijk naar je kerstboom en denk aan een andere boom- eentje die niet was versierd met glimmende versieringen, maar bevlekt met het bloed van de Zoon van God. 

Omdat glorie gewillig was om tragedie onder ogen te zien hebben we hoop.

 

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Bedenk een manier om Mattheus 2:13-18 dit jaar in je kerstviering op te nemen. Waarom is het nodig om na te denken over het slechte nieuws van het kerstverhaal?

2. Ga eens alle tragedies na die Jezus tijdens zijn aardse leven heeft meegemaakt. Hoe kun je je genegenheid voor Christus verdiepen door over zijn lijden na te denken?

3. Heb je in dit leven een tragedie meegemaakt? Waarom kun je verdergaan, wetende dat je een Hogepriester hebt die in staat is om mee te voelen?

4. Hoe heeft God een tragedie in je leven genomen en die verlost voor Zijn glorie en jouw welzijn?

5. Wie ken je die op dit moment een tragedie of lijden doormaakt? Hoe kun je hen troosten met het kerstverhaal?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.