Wekelijks Woord door Paul Tripp


U zult een einde maken


Aan het overtreden van Uw grenzen
Zult U een einde maken.
Aan menselijke gedachten van autonomie
Zult U een einde maken.
Aan de waan van zelfvoorzienigheid
Zult U een einde maken.

Genade verbiedt dat dit voor altijd voortduurt.

Aan handelingen van geweld en daden van hebzucht
Zult U een einde maken.
Aan de brandende lust
Zult U een einde maken.
Aan onrechtvaardigheid en onmenselijkheid
Zult U een einde maken.

Genade voorkomt dat dit voor altijd voortduurt.

Aan het stille schrijven van mijn eigen wet
Zult U een einde maken.
Aan het gebruiken van anderen voor persoonlijk gewin
Zult U een einde maken.
Aan het roven van goddelijke glorie
Zult U een einde maken.

Genade tolereert het niet dat dit voor altijd voortduurt.

Aan ongehoorzaamheid aan ouders
Zult U een einde maken.
Aan roddel en laster
Zult U een einde maken.
Aan het aanbidden van troost
Zult U een einde maken.

Genade strijdt ertegen dat dit voor altijd voortduurt.

Aan zelfverheerlijkende trots
Zult U een einde maken.
Aan zelfgerichte jaloezie
Zult U een einde maken.
Aan subtiele dagelijkse afgoderij
Zult U een einde maken.

Genade zal niet toestaan dat dit voor altijd voortduurt. 

Aan door verlangen aangedreven wetteloosheid
Zult U een einde maken.
Aan pogingen tot zelf-soevereiniteit
Zult U een einde maken.
Aan het ontkennen van de waarheid
Zult U een einde maken.

Genade beperkt dat dit voor altijd zal voortduren. 

Wat nu is zal niet voor altijd
Doorgaan.
Deze wereld marcheert naar
Een einde.
Wij kunnen de hoop van gerechtigheid
Omarmen.
Het laatste oordeel komt eraan. 

Genade vereist dat het kwaad voor altijd sterft. 

Degenen die ver van U zijn zullen
Vergaan.
Degenen die U ontrouw zijn zullen
Aan hun einde komen. 

Ik ben U ontrouw geweest.
Ik heb ervoor gekozen om ver van U te zijn.
Ik heb elk van Uw wetten overtreden.
Maar ik ben niet bang voor dat waar
U een einde aan zal maken. 

Genade heeft mij dicht bij U gebracht.
Genade heeft betaald voor mijn ontrouw.
Genade heeft mij schoongewassen in Uw ogen.
Genade legt mijn slagen op Jezus
Zodat ik ze niet hoef te dragen
Wanneer U alles wat nu is
Tot een einde zal brengen.

Gods zegen,

Paul David Tripp


Verwerkingsvragen

1. Overweeg je wel eens hoe vaak je elke dag aan het interpreteren bent? Of ga je door het leven zonder al te veel te reflecteren?

2. Waarom is het nuttig om jouw hermeneutiek van alledag regelmatig te beoordelen? Hoe zou jouw interpretatie van het leven jouw gedrag veranderen? Pas dit ten minste toe op een specifiek voorbeeld. 

3. Kijk naar het bewijs van je dagelijkse leven: wat streef je na en wat vermijd je? Hoe leidt jouw interpretatie van X en Y tot dit gedrag?

4. Op welke manieren heb jij de laatste tijd de ‘’bestemmingshermeneutiek’’ in het dagelijkse leven verwaarloosd? Welke verlangens, woorden en acties zijn hieruit voortgekomen?

5. Hoe kun je deze week deze gebroken wereld zien als voorbereiding op een eindbestemming? Hoe zal dat geestelijk gezien nuttig voor je zijn?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.