Wekelijks Woord door Paul Tripp


Wat is liefde, en wat doet het?

24 eigenschappen


Aan wie ga je op Valentijnsdag vertellen dat je van hem of haar houdt? En hoe ga jij die liefde uiten?

Helaas ben ik ervan overtuigd dat er te veel liefdeloze relaties zijn in de wereld, en zelfs in de kerk. Om te beginnen zijn er veel dingen die we liefde noemen, maar die simpelweg niet in de buurt komen van wat liefde is. En om het nog moeilijker te maken missen we een duidelijke definitie van wat liefde doet. 

Dus middenin de liefdeshype rond Valentijnsdag wil ik jou 24 concrete definities van liefde geven. 

Deze definities komen niet van Wikipedia. Vandale.nl, of Shakespeare. We krijgen het beste beeld van liefde bij het Kruis van de Heere Jezus Christus. Zijn offer van liefde is het ultieme voorbeeld van wat liefde is en wat liefde doet.

 1. LIEFDE IS gewillige zelfopoffering voor het welzijn van een ander dat geen wederkerige beloning van de geliefde persoon vereist.
 2. LIEFDE IS zonder ongeduld of woede bereid zijn om je leven moeilijk te maken door de behoeften en worstelingen van anderen.
 3. LIEFDE IS actief de verleiding om kritisch en veroordelend tegenover de ander te zijn te bestrijden en ondertussen te zoeken naar manieren om aan te moedigen en te prijzen.
 4. LIEFDE IS een dagelijkse toewijding om weerstand te bieden aan onnodige conflictmomenten die voortkomen uit het wijzen naar en reageren op kleine overtredingen.
 5. LIEFDE IS om liefdevol eerlijk en nederig benaderbaar te zijn in tijden van misverstand.
 6. LIEFDE IS meer toegewijd zijn aan eenheid en begrip dan aan winnen, beschuldigen of gelijk hebben.
 7. LIEFDE IS je dagelijks toewijden om je zonde, zwakte en mislukking toe te geven en de verleiding te weerstaan om een excuus te geven of de schuld te verleggen.
 8. LIEFDE IS bereid zijn om, wanneer je geconfronteerd wordt door een ander, je hart te onderzoeken in plaats van je te verdedigen of de aandacht te verleggen.
 9. LIEFDE IS het maken van een dagelijkse toewijding om in liefde te groeien, zodat de liefde die je aan een ander biedt steeds onbaatzamer, volwassener en geduldiger wordt.
 10. LIEFDE IS bereid zijn om niet te doen wat verkeerd is wanneer jou onrecht is aangedaan, maar dat je zoekt naar concrete en specifieke manieren om kwaad met goed te overwinnen.
 11. LIEFDE IS een goede onderzoeker van een ander zijn, op zoek naar hun fysieke, emotionele en geestelijke behoeften, zodat je op een of andere manier de last kunt wegnemen, hen kunt ondersteunen terwijl ze de last dragen of dat jij ze bemoedigt.
 12. LIEFDE IS bereid zijn om de tijd te investeren die nodig is om de relationele problemen waarmee je geconfronteerd wordt te bespreken, te onderzoeken en te begrijpen door te blijven werken totdat het probleem is opgelost of dat je een ‘reageerstrategie’ hebt afgesproken.
 13. LIEFDE IS bereid om altijd om vergeving te vragen en altijd toegewijd te zijn om vergeving te geven wanneer daarom gevraagd wordt.
 14. LIEFDE IS het erkennen van de hoge waarde van vertrouwen in een relatie en trouw zijn aan je beloften en woorden.
 15. LIEFDE IS het vriendelijk en zachtaardig spreken, zelfs op momenten van onenigheid, dat weigert het karakter of de intelligentie van de ander aan te vallen.
 16. LIEFDE IS bereid zijn om op geen enkele wijze te vleien, liegen, manipuleren of bedriegen om de andere persoon over te halen te geven wat jij wilt of iets te doen op jouw manier.
 17. LIEFDE IS bereid zijn om nooit een ander te vragen om de bron van jouw identiteit, betekenis en doel of innerlijk gevoel van welzijn te zijn, en weigeren zo’n bron voor hen te zijn.
 18. LIEFDE IS de bereidheid om minder vrije tijd, minder slaap en een drukker schema te hebben om trouw te zijn aan wat God je heeft geroepen om te zijn en te doen als een echtgenoot, ouder, buurman, enz.
 19. LIEFDE IS ervoor kiezen om nee te zeggen tegen egoïstische instincten en om alles te doen wat binnen jouw vermogen ligt om echte eenheid, functioneel begrip en actieve liefde in jouw relaties te bevorderen.
 20. LIEFDE IS trouw blijven aan jouw toewijding om een ander met waardering, respect en genade te behandelen, zelfs op momenten waarop de ander het niet lijkt te verdienen of niet bereid is om het te beantwoorden.
 21. LIEFDE IS de bereidheid om regelmatig kostbare offers te brengen voor een relatie, zonder daarvoor iets terug te vragen of jouw offers te gebruiken om iets van de ander terug te verwachten
 22. LIEFDE IS bereid om geen persoonlijke beslissing of keuze te maken die een relatie zou schaden, de ander zou kwetsen of de vertrouwensband tussen jullie zou verzwakken.
 23. LIEFDE IS weigeren zelfgericht of veeleisend te zijn en zoekt in plaats daarvan naar specifieke manieren om te dienen, ondersteunen en aan te moedigen, zelfs als jij druk en moe bent.
 24. LIEFDE IS dagelijks toegeven aan jezelf, de ander en God, dat je niet in staat bent om door volmaakte liefde gedreven te worden zonder Gods bescherming, voorziening, vergeving, redding en genade. 

 

Gods zegen,

Paul David Tripp


Verdere studie

In plaats van Verwerkingsvragen wil ik je deze week aanmoedigen om 1 Johannes 4:7-12 en 16-21 te lezen. Uiteindelijk kan de Bijbel beter beschrijven wat liefde is en doet, dan bovenstaande woorden.

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.