Wekelijks Woord door Paul Tripp


Lees de Bijbel als een verhaal


De Bijbel is geen encyclopedie. 

Dat frustreert sommigen van jullie. Zou het niet makkelijker zijn geweest als het Woord van God gealfabetiseerde tabbladen had, zodat we naar een onderwerp konden zoeken, ons Bijbelvers konden vinden, en op weg konden gaan?

Maar de Bijbel is opzettelijk geschreven als een verhaal – een theologisch georiënteerd verhaal met Gods aantekeningen. Van kaft tot kaft beschrijft dit grootse verhaal de wonderlijke werken van God en past dit vervolgens toe op het dagelijkse leven. 

Jij kunt jezelf, de wereld en de betekenis en het doel van je bestaan niet begrijpen, tenzij je ze bekijkt vanuit het gezichtspunt van de realiteit, het karakter en het plan van God. 

Dus de volgende keer dat je in de verleiding komt om de Schrift als een encyclopedie te gebruiken, lees het dan als een verhaal. Hier zijn vijf elementen om naar te kijken, wanneer je dat doet:

1. Identiteit
Alleen door het lezen van dit verhaal zul je leren dat je gemaakt bent door God en voor God, dat alles wat je bent en alles wat je hebt van hem komt en dat je gemaakt bent om te leven voor iets veel groters dan jezelf. 

2. Begrijpen
Je zult nooit alles weten wat je moet weten om te leven zoals je bent ontworpen om te leven via menselijke ervaringen, onderzoek en analyse. Dit is waarom God onmiddellijk met Adam en Eva sprak nadat hij ze had geschapen. Op dezelfde manier spreekt God tot ons in zijn Woord, zodat wij kunnen weten en begrijpen, en in het weten en begrijpen, te leven zoals we zijn geschapen om te leven. 

3. Troost
De wereld waarin je leeft kan erg verwarrend en pijnlijk zijn. Maar het verhaal van de bijbel troost ons met een andere realiteit – dat onze wereld niet uit de hand loopt. Integendeel, onze wereld staat onder de zorgvuldige persoonlijke controle van Iemand die de ultieme definitie is van alles wat goed, waar, wijs en liefdevol is. We kunnen rusten, niet omdat we begrijpen wat er gebeurt, maar omdat we die Ene kennen die alles regeert. 

4. Zaligmaking
Dit is de ultieme reden voor het Woord van God. Zonder dat zouden we niet weten dat ons grootste probleem in ons bestaan zonde wordt genoemd. Het verhaal van de Bijbel vertelt de grote dingen die God heeft gedaan en doet om ons te redden, te vergeven en ons van onze zonde te verlossen. De kern van het verhaal is het Kruis van Jezus Christus, dat ons datgene geeft wat we het hardst nodig hebben. Iets dat we, echter, zelf nooit zouden kunnen bereiken – nieuw leven. 

5. Hoop
Het verhaal van de Bijbel heeft, omdat het een verhaal is, ook een laatste hoofdstuk. Op een dag zal de ziekte, droefheid en zonde van deze gebroken wereld eindigen. We zullen voor altijd met God zijn. De Auteur van dit Boek heeft het einde van het verhaal gegarandeerd door Jezus uit de dood op te wekken. Wat er ook gebeurt, we hebben hoop, omdat we weten dat de laatste pagina al is opgeschreven. 

De oude hymne zegt, ‘’Ik hou ervan om het verhaal van de ongeziene dingen hierboven te vertellen; van Jezus en zijn glorie, van Jezus en zijn liefde.’’

Hoeveel hou jij van dit verhaal? 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Wat vertelt het verhaal van de Bijbel jou vandaag over jouw identiteit? Waar word jij verleid om jouw identiteit buiten de Schrift te zoeken?

2. Waar helpt het verhaal van de Bijbel jou om vandaag te begrijpen? Welke nutteloze of onbetrouwbare bronnen van kennis moet je wegdoen?

3. Hoe kan het verhaal van de Bijbel jou vandaag specifiek en praktisch troost bieden? Waarom heb jij deze troost nodig?

4. Hoe heeft het verhaal van de Bijbel jouw zonden en behoefte aan redding onlangs onthuld? Hoe reageerde jij op deze diagnose?

5. Wat gebeurt er vandaag, als jij begint te leven in het licht van de hoop van het laatste hoofdstuk in het verhaal van de Bijbel? Hoe verandert dat jouw verlangens en visie voor jouw leven?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.