Wekelijks Woord door Paul Tripp


Wat is jouw grootste verlangen?


Jij en ik zijn schepselen van verlangen. Wij leven niet op een biologisch, dierlijk instinct. God heeft ons ontworpen met het vermogen om te verlangen. Het is goed en juist om te verlangen, te zoeken en te willen. Er zou iets mis zijn met je als je dat niet deed. 

Maar je moet je bewust zijn van je verlangens en hoe die jouw leven vormgeven. Er is niets wat je ooit kiest, doet, of zegt, dat niet ten eerste het product van verlangen is. 

Onthoud dit Bijbelse principe: Welke verlangens je hart ook regeren, ze zullen jouw woorden en gedrag beheersen. 

Verlangens vormen jouw grootste momenten van vreugde en donkerste verdriet. Verlangens maken je jaloers op die ene persoon, terwijl je blij bent dat je die andere persoon niet bent. Verlangens houden je ’s nachts wakker of brengen je in slaap.

Verlangens maken je het ene moment verwachtend en hoopvol, en in het andere moment veeleisend en klagend. Verlangens maken je soms vatbaar voor verleiding en zijn op andere momenten hetgeen dat je ertegen beschermt. Verlangens kunnen jou tot een beste vriend maken of ervoor zorgen dat je mensen wegjaagt.

Welk verlangen jouw hart ook regeert, het zal je woorden en gedrag beheersen. 

Jij kunt jezelf niet toestaan om te denken dat de oorlog voor godsvrucht slechts een oorlog van gedrag is. Als je de strijd alleen om het gedrag voert, zal de strijd niet gewonnen worden. Je moet bereid zijn om de geestelijke strijd te voeren op de plaats waar jouw gedrag wordt gevormd – in de verlangens van het hart. (Zie Jakobus 4:1-4 en 1 Petrus 2:11). 

Hoe gaat het met jou in jouw strijd met verlangens? Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is verleidelijk voor mij om te zeggen dat ik alleen naar God verlang, terwijl mijn dagelijks leven wordt gevormd door het begerig najagen van andere dingen.

Zou je kunnen zeggen, zoals Asaf in Psalm 73:25

‘’Wie heb ik behalve U in de hemel?
Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.’’

Klinkt dit te makkelijk en onrealistisch super-geestelijk? Voelt het als een onmogelijkheid?

Verlies de moed niet. Hoewel het lijkt alsof Asaf zijn geestelijke strijd met verlangen heeft overwonnen, is de hele Psalm een oorlog tussen begerige en egoïstische verlangens (zie v. 3, 21-22, etc.) en een verlangen naar de dingen van God. 

Psalm 73 is een uitnodiging aan ons om met Asaf eerlijk te zijn over de verlangens van ons hart. Ga jij vandaag eerlijk en nederig zijn? Ga jij opnieuw om hulp roepen en Gods redding en kracht zoeken?

Er zijn momenten waarop Jezus onze onbetaalbare schat is, maar er zijn ook momenten waarop we liever andere dingen hebben dan Hem. Dit betekent dat we niet kunnen stoppen met zoeken naar zijn hulp tot de dag waarop wij met volledige oprechtheid van hart kunnen zeggen,

‘’Wie heb ik in de hemel behalve u?
En er is niets op aarde waar ik naar verlang behalve u.
Mijn vlees en mijn hart kunnen falen
Maar God is de kracht van mijn hart en mijn deel voor altijd.’’

 

Gods zegen,

Paul David Tripp

 


Verwerkingsvragen

1. Geef eerlijk antwoord: ‘’Als ik maar             zou hebben, dan zou mijn leven           zijn.’’

2. Waarmee heb jij de lege stukjes ingevuld, en waarom? Wat zegt dat over de huidige verlangens van jouw hart?

3. Hoe heeft God de verlangens van jouw hart in het verleden verlost en gebruikt voor zijn goede en heilige doeleinden?

4. Met welke egoïstische verlangens worstel jij nu, en hoe kan jij God vragen om je van deze verlangens te verlossen voor zijn Koninkrijk?

5. Welke dagelijkse stappen moet jij nemen om te kunnen zeggen: ‘’Er is niet op aarde waar ik naar verlang behalve u’’?

 

Overdenking overgenomen van Paultripp.com en vertaald door Godgericht.nl.